1. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa,
Klauzule informacyjne Allianz

2. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa
Klauzule informacyjne Aviva - dostępne na stronie: https://www.aviva.pl/o-naszej-firmie/polityka-prywatnosci/

3. AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej 51 00-867 Warszawa,
Klauzuzle informacyjne AXA

4. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Klauzule informacyjne Compensa

5. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
Klauzule informacyjne Ergo Hestia

6. Gefion Insurance A/S reprezentowana przez Polins Sp. z o.o, ul. Gabriela Narutowicza 18, 99-320 Żychlin
Klauzule informacyjne Gefion

7. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
Klauzule informacyjne Generali

8. Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa
Klauzule informacyjne Gothaer

9. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. Nowakowskiego 22, 00-668 Warszawa

10. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
Klauzule informacyjne Link4

11. Proama Generali T.U. S.A. ul. Szeligowskiego 6, 20-883 Lublin
Klauzule informacyjne Proama

12. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUZ TUW) ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa
Klauzule informacyjne TUZ

13. Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
Klauzule informacyjne Uniqa