1. Accredited Insurance (Europe) Limited
Skyway Offices, 177/179 Marina Street, Pieta 9042, Malta
reprezentowany w Polsce przez Toleranceins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Wrzesińska 12 lok. 17, 03-713 Warszawa
Klauzule informacyjne Accredited

2. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa,
Klauzule informacyjne Allianz

3. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa
Klauzule informacyjne Aviva - dostępne na stronie: https://www.aviva.pl/o-naszej-firmie/polityka-prywatnosci/

4. AEGON Magyarorszag Altalanos Biztosito S.A. O/ w Polsce
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

5. Balcia Insurance SE, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, reprezentowany w Polsce przez Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

6. Beesafe marka Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Klauzule informacyjne Beesafe

7. Benefia marka Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Klauzule informacyjne Compensa

8. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
Klauzule informacyjne Ergo Hestia

9. Insurance Company EUROINS JSC z siedzibą w Bułgarii, Sofia 1592, Christopher  Columbus blvd, 43 reprezentowany w Polsce przez agenta wyłącznego EINS Polska  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 543 lok. 25, 02-844 Warszawa

Klauzule informacyjne Euroins

10. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
Klauzule informacyjne Generali

11. Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22 A
Klauzule informacyjne Wiener

12. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. Nowakowskiego 22, 00-668 Warszawa

13. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
Klauzule informacyjne Link4

14. Proama Generali T.U. S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
Klauzule informacyjne Proama

15. Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, Słowenia oferujący w Polsce ubezpieczenia pod marką „Trasti”, którego reprezentuje agent zarządzający HPI GMA Sp.: ul. Świętokrzyska 30/lok. 63, 00-116 Warszawa
Klauzule informacyjne Trasti

16. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Klauzule informacyjne TUZ

17. Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 
Klauzule informacyjne Uniqa

18. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji  „WARTA” S.A. 
rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa

Klauzule informacyjne Warta