Autocasco - dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, zapewniające ochronę w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. Autocasco chroni jego posiadacza w przypadku utraty auta, jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. Ubezpieczenie AC gwarantuje także wypłatę odszkodowania w przypadku spowodowania szkód przez właściciela auta. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może samodzielnie określać zakres polisy. Ubezpieczenie dostępne jest w wielu wariantach od Smart Casco, po polisę w formule all risk. Z reguły im szerszy zakres ochrony, tym wyższa składa.