CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/casco

Casco - ubezpieczenie środków transportu oraz ich wyposażenia i/lub ładunku. Casco obejmuje szkody m.in. takie jak uszkodzenia, rozbicia, spalenia, kradzież. Najbardziej popularnym z grupy ubezpieczeń Casco jest samochodowe Autocasco