CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/cedent

Cedent - strona biorąca udział w cesji – osoba, która przepisuje swoje prawa na towarzystwo ubezpieczeń przy ubezpieczaniu kredytu hipotecznego. W razie powstania zdarzenia (np. śmierci ubezpieczonego czy zniszczenia nieruchomości) zobowiązania wobec banku ponosi TU.