CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/cesjonariusz

Cesjonariusz - strona biorąca udział w cesji – towarzystwo ubezpieczeń, które przyjmuje od cedenta uprawnienia wynikające z przepisania praw, np. przy zawieraniu umowy polisowej do kredytu hipotecznego,