CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/szkoda-czesciowa

Szkoda częściowa - stan pojazdu po kolizji, który wskazuje realne uzasadnienie ekonomiczne co do jego naprawy. Każda szkoda, której zakład ubezpieczeń nie sklasyfikuje jako szkody całkowitej, jest szkodą częściową. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom naprawy samochodu.