Szkoda częściowa - stan pojazdu po kolizji, który wskazuje realne uzasadnienie ekonomiczne co do jego naprawy. Każda szkoda, której zakład ubezpieczeń nie sklasyfikuje jako szkody całkowitej, jest szkodą częściową. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom naprawy samochodu.