Cesja ubezpieczenia - cesja praw z umowy ubezpieczenia jest zastrzeżeniem zobowiązującym ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania (lub jego części) na rzecz określonej osoby trzeciej lub podmiotu, najczęściej banku lub leasingodawcy. Aby ustanowić cesję praw z umowy ubezpieczenia, należy powiadomić ubezpieczyciela w chwili zawierania umowy ubezpieczenia lub złożyć odpowiedni wniosek w trakcie jej trwania. Najczęściej spotyka się cesję praw z ubezpieczenia dobrowolnego (np. Autocasco, ubezpieczenia domu lub mieszkań). Cesji praw żądają zazwyczaj banki udzielające kredytu na samochód. W przypadku kradzieży auta ubezpieczyciel na podstawie ustanowionej cesji zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania na rzecz banku, czyli cesjonariusza.