CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/doubezpieczenie

Doubezpieczenie - dodatkowa umowa ubezpieczenia, którą klient zawiera do wykupionej wcześniej polisy. Ma ona na celu zwiększenie sumy ubezpieczenia, tak by mienie zostało objęte ochroną w pełni odpowiadającą jego wartości.