Instalacja - sposób umiejscowienia w budynku przewodów wodnych i kanalizacyjnych. Zależność ta jest istotna w przypadku zalania w budynku wielorodzinnym oraz ustaleniu winnego, który ponosi odpowiedzialność finansową za szkody.

Rozróżnia się instalację pionową (elementy stałe umieszone w ścianie) i poziomą (elementy stały umieszczoen w podłodze).