CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/kompensacja-szkody

Kompensacja szkody - w ubezpieczeniach nieruchomości odszkodowanie, czyli finansowe wyrównanie strat materialnych spowodowanych przez zdarzenie losowe, np. pożar czy upadek drzewa. Wartość ta z uwagi na charakter polisy nie może przekroczyć wartości rynkowej rekompensowanego mienia.