Kompensacja szkody - w ubezpieczeniach nieruchomości odszkodowanie, czyli finansowe wyrównanie strat materialnych spowodowanych przez zdarzenie losowe, np. pożar czy upadek drzewa. Wartość ta z uwagi na charakter polisy nie może przekroczyć wartości rynkowej rekompensowanego mienia.

Kompensacja szkody nie ma na celu wzbogacenia się ubezpieczonego po wystąpieniu szkody. To samo zdarzenie nie może być przedmiotem odszkodowania w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych (w przeciwieństwie do polis osobowych, np. turystycznych i na życie). 

W ramach kompensacji szkody możliwe jest otrzymanie odszkodowania za kilka zdarzeń naraz. W przypadku włamania to np.:

  • koszt wymiany uszkodzonych drzwi i okien,
  • koszt skradzionych przedmiotów,
  • koszt usunięcia śladów dewastacji,
  • koszt zakupu stłuczonych przedmiotów.