Odszkodowanie - świadczenie przysługujące poszkodowanemu w przypadku powstania szkody. W ubezpieczeniach jest to świadczenie ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego za szkodę powstałą wskutek zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia