CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/szkoda-ubezpieczeniowa

Szkoda ubezpieczeniowa - uszczerbek w dobrach prawnie chronionych takich jak życie, zdrowie, mienie itp. Do zlikwidowania szkody (naprawy zniszczonego mienia lub wypłaty odszkodowania) zobowiązany jest zakład ubezpieczeń, w którym poszkodowany wykupił odpowiednią polisę. Szkody dzielimy na:

  • majątkowe - np. uszkodzenie auta;
  • osobowe (niemajątkowe) - np. uszkodzenie ciała;