Obiekt małej architekturybudowla objęta ubezpieczeniem, znajdująca się na terenie głównej nieruchomości, trwale lub nietrwale przytwierdzona do podłoża, jak.:

 • chodnik, 
 • podjazd, 
 • plac utwardzony, 
 • piaskownica, 
 • huśtawka, 
 • drabinka, 
 • oświetlenie posesji, 
 • pomieszczenie na śmieci, 
 • meble, 
 • parasol ogrodowy, 
 • posąg, 
 • wodotrysk (oczko wodne, fontanna), 
 • altana, 
 • kapliczka, 
 • krzyż, 
 • figura, 
 • basen, 
 • boisko sportowe, 
 • kort tenisowy, 
 • przydomowa naziemna oczyszczalnia ścieków, 
 • stacja uzdatniania wody, 
 • grill ogrodowy: elektryczny, gazowy i opalany węglem drzewnym, 
 • kojec,
 • wózek dziecięcy.

Obiekty małej architektury można ubezpieczyć od zdarzeń losowych, dewastacji, a nawet kradzieży zwykłej. Warunkiem jest zawarcie najpierw umowy podstawowej.

Polisa mieszkaniowa nie obejmuje wad w obiektach małej architektury, w tym konstrukcyjnych, materiałowych lub projektowych, a także naturalnego osiadania takich budynków, szkód górniczych lub prowadzonych robót ziemnych. Odszkodowanie może nie obejmować zdarzeń na terenie ogródków działkowych i w wyniku działania zwierząt.

Ubezpieczenie pokrywa koszt naprawy obiektu małej architektury lub koszt zakupu nowego przedmiotu z uwzględnieniem kosztów montażu.