Dewastacja - umyślne i bezprawne spowodowanie szkody na mieniu (murach, elementach stałych i ruchomościach) przez osoby trzecie. W zależności od polisy mieszkaniowej w danym towarzystwie ubezpieczeniowym dewastacja może obejmować również graffiti oraz stłuczenie szyb. Zdarzenie występuje też pod nazwą wandalizm.

Polisa mieszkaniowa chroni finansowo nieruchomość od dewastacji murów, elementów stałych i elementów ruchomych.

Ochrona od dewastacji może pokryć koszty:

  • demontażu uszkodzonych elementów,
  • transportu uszkodzonych elementów do miejsca naprawy i naprawionych elementów z powrotem do ubezpieczonego mieszkania lub domu,
  • montażu elementów naprawionych lub nowych,
  • tymczasowego zabezpieczenia ubezpieczonego mieszkania lub domu

Ubezpieczenie nieruchomości od dewastacji może nie działać w przypadku:

  • szkód w ruchomościach specjalnych oraz w  przedmiotach do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wskutek zmiany barwy lub odpryśnięcia kawałków powierzchni,
  • w szkle, oszkleniu i witrażach o wartości artystycznej,
  • w wyniku porysowania całości lub elementów ubezpieczonego mienia.