CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/dewastacja

Dewastacja - umyślne i bezprawne spowodowanie szkody na mieniu (murach, elementach stałych i ruchomościach) przez osoby trzecie. Tego typu zdarzenie może obejmować również graffiti oraz stłuczenie szyb.