CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/mury

Mury - część ubezpieczonego mienia (dom, mieszkanie, budynek w budowie) zawarta w podstawowym zakresie ochrony. Ochrona dotyczy zdarzeń losowych wymienionych w dokumencie OWU, np. ognia, zalania czy uderzenia pojazdu mechanicznego.