CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/kradziez

Kradzież - w dokumencie OWU dla ubezpieczeń nieruchomości pojawia się też jako kradzież zwykła – dokonanie lub usiłowanie dokonania przywłaszczenia mienia przez osoby trzecie. Cechą charakterystyczną jest brak śladów wskazujących na użycie siły fizycznej lub narzędzi w celu dostania się do wnętrza nieruchomości.