CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/oc-odpowiedzialnosc-cywilna

OC (odpowiedzialność cywilna) - ubezpieczenie zapewniające wypłatę odszkodowania osobie trzeciej, pokrzywdzonej w zdarzeniu spowodowanym przez ubezpieczonego. Istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń OC:

  • OC komunikacyjne;
  • OC w życiu prywatnym;
  • OC zawodowe
  • OC działalności gospodarczej;

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC komunikacyjne) jest obowiązkowe i regulowane ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W przypadku spowodowania szkody przez ubezpieczonego, ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie poszkodowanemu.