Porozumienie wielostronne - porozumienie w ramach systemu Zielonej Karty, na mocy którego pojazdy zarejestrowane w państwach, których Biura Narodowe (w Polsce jest to Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) są sygnatariuszami porozumienia, mogą poruszać się na ich terenie bez konieczności posiadania Zielonej Karty. Dla polskich kierowców oznacza to możliwość poruszania się po drogach państw należących do porozumienia wyłącznie z ubezpieczeniem OC. Porozumienie obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Andorę, Czarnogórę, Islandię, Norwegię, Serbię, i Szwajcarię.