Przepięcie - nagły i krótkotrwały wzrost napięcia w sieci elektrycznej powodujący uszkodzenie sprzętu RTV, AGD czy komputerowego. Przepięcie może występować jako osobne zdarzenie losowe w formie rozszerzenia do umowy podstawowej.