CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/rozliczanie-szkody-komunikacyjnej

Rozliczenie szkody komunikacyjnej - wycena szkody komunikacyjnej i wypłata odszkodowania. Istnieją dwie metody rozliczenia szkody: