Rozliczenie szkody komunikacyjnej – następuje po dokonaniu wyceny powstałej w wypadku lub kolizji szkody komunikacyjnej. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują swoim klientom dwie opcje rozliczenia szkody: serwisową oraz kosztową. 

Rozliczenie szkody metodą serwisową polega na tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe rozlicza się z naprawy szkody bezpośrednio z autoryzowanym serwisem naprawczym lub warsztatem samochodowym. Właściciel samochodu powinien wybrać tę metodę przy zakupie polisy komunikacyjnej lub wyrazić uprzednio zgodę na takie rozliczenie. Dużą zaletą metody serwisowej jest brak zaangażowania właściciela w proces naprawy. Jego aktywność sprowadza się do wyboru warsztatu samochodowego, z którym współpracuje jego ubezpieczyciel. Warsztat samochodowy z kosztów naprawy rozlicza się bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym. W części firm ubezpieczeniowych, to towarzystwo przejmuje na siebie obowiązek odbioru uszkodzonego samochodu, a po jego naprawie   dostarcz go pod wskazany przez ubezpieczonego adres.

Metoda kosztorysowa rozliczenia szkody polega na wypłaceniu poszkodowanemu określonej kwoty pieniędzy niezbędnej do naprawy auta. Kwota odszkodowania określana jest na podstawie kosztorysu. Właściciel pojazdu przejmuje na siebie obowiązek naprawy auta w dowolnym wybranym przez siebie warsztacie samochodowym. Ubezpieczyciel nie wymaga przedstawienia dokumentów, które potwierdzałby wykonanie naprawy. Właściciel auta może więc znaleźć warsztat, który wykona naprawę za kwotę niższą niż wypłacone odszkodowanie. Niestety może zajść sytuacja odwrotna, czyli kwota odszkodowania nie pokryje rzeczywistych kosztów naprawy.