Składka ubezpieczeniowa - określona kwota pieniędzy, jaką klient płaci ubezpieczycielowi w zamian za udzieloną ochronę ubezpieczeniową. Wysokość składki i sposób jej płatności określone są w umowie ubezpieczenia. Ma na nią wpływ wiele czynników m.in.:

  • rodzaj ubezpieczenia,
  • wartość sumy ubezpieczenia, 
  • długość trwania polisy,  
  • wiek,
  • stan zdrowia,
  • stan cywilny.

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych kluczowe znaczenie dla wyliczenia wysokości składki mają:

  • wiek,
  • miejsce zamieszkania,
  • rodzaj i parametry pojazdu.