CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/ubezpieczenie

Ubezpieczenie - określony umową obowiązek świadczenia towarzystwa ubezpieczeniowego wobec ubezpieczonego na wypadek określonych zdarzeń losowych w życiu, zdrowiu lub na jego mieniu. Obowiązek ten realizowany jest w formie wypłaty odszkodowania lub likwidacji szkód z funduszu tworzonego przez składki wpłacane regularnie przez ubezpieczonego.