Ubezpieczenie bezterminowepolisa na życie zawierana na czas nieokreślony. Oferta skierowana szczególnie do osób w podeszłym wieku, które mogą przystąpić do ubezpieczenia nawet po 80. roku życia. Świadczenie jest wypłacane uposażonym w chwili śmierci ubezpieczonego.

W innych wariantach istnieje możliwość uzyskania środków na sfinansowanie doraźnego leczenia i określonych zabiegów medycznych. By przystąpić do ubezpieczenia bezterminowego, z reguły nie jest wymagane przeprowadzenie ankiety medycznej.