Ubezpieczenie na cudzy rachunek - umowa, w której ubezpieczający i ubezpieczony to różne osoby. W praktyce oznacza zawarcie umowy ubezpieczeniowej przez osobę trzecią, której ubezpieczenie nie obejmuje. Najczęściej tego rodzaju umowy zawierane są przez pracodawców na rzecz swoich pracowników lub przez banki na rzecz kredytobiorców.