Umowa terminowa - typ polisy na życie obejmujący wskazany w umowie okres świadczenia ochrony przez towarzystwo. Termin ważności umowy wynosi minimum 12 miesięcy, ale nie dłużej niż wskazany maksymalny wiek ubezpieczonego. Na rynku dostępne są umowy terminowe w określonym wymiarze, np. 2 lata, 5, 10, 15 lat i w innych konfiguracjach. To przeciwieństwo umowy bezterminowej, która kończy się wraz ze śmiercią ubezpieczonego.