Wiek polisowy - wskazanie okresu, w którym osoba może przystąpić do ubezpieczenia. W większości polis na życie minimalną wartością jest 18. rok życia. Wyjątek stanowi polisa posagowa dla dziecka, gdzie jednak fundatorem musi być osoba pełnoletnia. Górna granica wieku polisowego jest ustalana przez towarzystwo.

Wiek polisowy występuje w terminowym ubezpieczeniu na życie.