Ubezpieczenie kosztów leczenia (w skrócie ubezpieczenie KL) to rodzaj ubezpieczenia w ramach, którego pokrywa się badania medyczne, wizyty lekarskie (domowe i w gabinetach), doby spędzone w szpitalu, zabiegi i operacje, transport sanitarny. Chciałbyś to zrobić świadomie i słyszałeś, że należy zwrócić uwagę na koszty leczenia. Nie wiesz jednak od czego zacząć. Podpowiadamy krok po kroku, na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia i wysokości kosztów leczenia.

Co to jest ubezpieczenie KL?

Ubezpieczenie KL to wszystkie koszty związane z udzieleniem pomocy w razie problemów ze zdrowiem za granicą, które towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa w ramach posiadanej polisy.

Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala co wchodzi w zakres kosztów leczenia danej polisy. Wiele z tych świadczeń powtarza się we wszystkich typach ubezpieczenia, bez względu na towarzystwo i wewnętrzne regulacje.

Część towarzystw nie pokrywa kosztów leczenia, np. wypadków lotniczych, osób powyżej 70. roku życia czy ataków terrorystycznych. Pamiętaj, że ze szczegółowymi zapisami możesz zawsze zapoznać się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego TU.

Pokrywane w ramach kosztów leczenia wydatki można podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy usług typowo medycznych udzielanych przez specjalistyczne służby i możemy do niej zaliczyć:

 • wizyty lekarskie (domowe i w gabinetach),

 • badania medyczne,

 • niezbędne porady i konsultacje,

 • doby spędzone w szpitalu (z opieką i wyżywieniem),

 • zabiegi i operacje,

 • transport sanitarny (ambulansem, śmigłowcem) oraz transport powrotny pacjenta do kraju,

 • ratownictwo (czasem jest zaliczane jako osobny element ubezpieczenia) na lądzie, morzu, w górach oraz jaskiniach,

 • zakup leków, środków opatrunkowych oraz innych akcesoriów medycznych.

Druga grupa to tzw. usługi okołomedyczne, niedotyczące bezpośrednio wydatków na leczenie, ale z nimi związane. Należą do niej między innymi:

 • organizacja pobytu dla osób towarzyszących ubezpieczonego,

 • organizacja przyjazdu i pobytu bliskich na czas hospitalizacji,

 • opieka nad małoletnimi dziećmi towarzyszącymi ubezpieczonemu,

 • usługi informacyjne (np. gdzie znajduje się najbliższy szpital, co zrobić w razie wypadku itp.),

 • pomoc tłumacza.

PAMIĘTAJ! Usługi te mogą różnić się w zależności od oferty danego ubezpieczyciela. Warto więc zawsze zapoznać się z OWU przed lub po zakupie polisy, dzięki czemu dowiesz się, co dokładnie zapewnia Twoja polisa.

Sprawdzamy, co w zakresie kosztów leczenia oferują poszczególne towrzystwa:

ZakresEuropaWartaSignal IdunaAvivaGeneraliAxa PartnersAllianz
Koszty hospitalizacji
Koszty leczenia ambulatoryjnego
Koszty przedwczesnego porodu
Leczenie stomatologiczne
Komora dekompresyjna
(wersja Travel Sport)
Koszty ratownictwa
(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)

(wersja Travel Sport)

(w zakresie Assistance)
Koszty transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala
(w zakresie Assistance)
Koszty transportu ubezpieczonego między placówkami medycznymi
(w zakresie Assistance)
Koszty transportu ubezpieczonego do miejsca zakwaterowania podczas podroży zagranicznej
(w zakresie Assistance)
Koszty transportu zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce lub pochówek ubezpieczonego w miejscu podróży zagranicznej
(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)
Koszty transportu powrotnego ubezpieczonego do Polski lub placówki medycznej w Polsce
(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)
Zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych
Naprawa i zakup okularów oraz naprawa protez bezpośrednio po wypadku
(nie dotyczy okularów)
Dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia
Honoraria lekarskie
Koszty leczenia powstałego w okolicznościach określonych w definicji klauzuli nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru
Jak to wygląda w praktyce: Pani Anna podczas podróży do Hiszpanii trafiła do szpitala z podejrzeniem wyrostka robaczkowego. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym kobieta wykupiła polisę pokryło koszty pobytu w szpitalu (z wyżywieniem i lekami), wykonanych badań i operacji w wysokości 15 000 euro. Został pokryty także pobyt męża pani Anny w pobliskim hotelu na czas hospitalizacji kobiety oraz powrót obojga do Polski samolotem rejsowym (łącznie około 3000 euro).

Sumy gwarantowane kosztów leczenia

Wybierajac ubezpieczenie kosztów leczenie, musisz pamiętać, że towarzystwo pokryje opłaty związane z leczeniem tylko do wysokości wybranej w momencie zakupu polisy sumy gwarantowanej. Ta wysokość zależy od konkretnego pakietu i tego, co oferuje ubezpieczyciel. Najniższe sumy gwarantowane wynoszą między  5 000-10 000 euro. Nie są jednak wystarczające.

Jeśli wyjeżdżasz do kraju europejskiego, powinieneś zadbać, by suma gwarantowana kosztów leczenia nie była niższa niż 20 000 euro. Wyjeżdżasz poza Europę? Dopasuj wysokość KL do faktycznych kosztów leczenia w danym kraju. Jeśli podróżujesz do krajów wysokorozwiniętych, słynących z horrendalnie wysokich opłat za leczenie, np. do Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Australii albo masz zamiar przebywać za granicą przez długi czas, to zastanów się nad opcją ubezpieczenia KL bez limitu. W takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa wszystkie wydatki związane z leczeniem, bez żadnych górnych ograniczeń.

Jak to wygląda w praktyce: Pan Jan przed wyjazdem do Grecji wykupił polisę z ubezpieczeniem kosztów leczenia na 10 000 euro. Podczas podróży miał wypadek samochodowy, w którym doznał złamania nogi. Koszty leczenia i powrotu do kraju wyniosły 20 000 euro. Ubezpieczyciel opłaci tylko część z nich – do wysokości 10 000 euro. 10 000 euro pozostałych kosztów pan Jan musiał zapłacić z własnej kieszeni. Gdyby mężczyzna zdecydował się na polisę z zalecaną sumą gwarantowaną KL na terenie Europy, wszystkie opłaty zostałyby pokryte w ramach ubezpieczenia.

Rozszerzenie „choroby przewlekłe”

Czy wiesz, że jeśli zdiagnozowano u Ciebie chorobę przewlekłą (np. cukrzycę, nadciśnienie, astmę, chorobę nowotworową, padaczkę, osteoporozę itp.), która wymaga trwałego i specjalistycznego leczenia, to musisz rozszerzyć ochronę w ramach ubezpieczenia KL? To, co zapewnia standardowa polisa nie wystarczy.

Jeśli nie wybierzesz tego dodatku, a Twój stan zdrowia pogorszy się na skutek choroby i będziesz wymagał skorzystania z pomocy medycznej, wówczas ubezpieczyciel ma prawo odmówić pokrycia kosztów leczenia. Pamiętaj, że jeśli pozostajesz pod opieką lekarza i masz nawracające objawy choroby, zażywasz leki itp. to jesteś bardziej obciążony ryzykiem niż osoba zdrowa.

Towarzystwa ubezpieczeniowe zabezpieczają się zatem przed tym, wymagając od takich osób wyższej składki. Rozszerzenie o „choroby przewlekłe” może być wymagane także  od kobiet w ciąży – zwykle powyżej konkretnego tygodnia, każdy ubezpieczyciel reguluje to jednak indywidualnie i odnotowuje w OWU.

Jak to wygląda w praktyce: Pani Helena choruje na nadciśnienie. Wyjeżdżając w odwiedziny do córki w Anglii, wykupiła polisę, ale bez rozszerzenia jej o choroby przewlekłe. Na miejscu poczuła się gorzej i musiała odwiedzić lekarza kardiologa. Wizyta wraz z badaniami kosztowała ją 100 euro. Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło pokrycia tych kosztów, ponieważ były związane z chorobą, na którą leczyła się kobieta. Pani Helena nie otrzymała zwrotu kosztów za pomoc udzieloną przez specjalistę.

Rozszerzenie „sporty wysokiego ryzyka i ekstremalne”

Planujesz aktywne wakacje? Chcesz w podróży skoczyć na bungee albo surfować? Powinieneś sprawdzić, czy Twoje ubezpieczenie będzie ważne w razie kontuzji czy wypadków spowodowanych ich uprawianiem.

Każdy ubezpieczyciel ma swoją listę takich sportów, należą do nich między innymi nurkowanie, surfowanie, żeglowanie, jazda na nartach, wycieczki wysokogórskie, lot balonem, safari, jazda na wielbłądzie, quady, skoki na bungee, podróże do miejsc opuszczonych, zwiedzanie jaskiń i wiele, wiele innych.

Nie wiesz, czy sport, który uprawiasz będzie objęty ochroną? Przed zakupem polisy sprawdź to w OWU i w razie potrzeby dokupić rozszerzenie od sportów ekstremalnych lub od sportów wysokiego ryzyka.

Poniżej przygotowaliśmy tabelę, w której przedstawiamy, jak poszczególne dyscypliny sportów klasyfikują najpopularniejsze towarzystwa ubezpieczeniowe.  

Dyscyplina 

Nationale-Nederlanden (podział na sporty amatorskie, zimowe i ekstremalne) 

Signal Iduna (podział na sporty amatorskie, zimowe i ekstremalne) 

Europa Ubezpieczenia (podział na amatorskie, ekstremalne i wysokiego ryzyka) 

AxaAssistance (podział na amatorskie - zwykłe i wysokiego ryzyka) 

Wiener (podział na amatorskie i wysokiego ryzyka) 

Generali (podział na amatorskie i wysokiego ryzyka) 

Allianz (podział na rekreacyjne,wysokiego ryzyka, zimowe i ekstremalne) 

Proama (podział na amatorskie i wysokiego ryzyka) 

wspinaczka górska i skałkowa 

ekstremalny 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

speleologia 

ekstremalny 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

sporty motorowe lub motorowodne 

ekstremalny 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

brak informacji 

wysokiego ryzyka 

rekreacyjny 

wysokiego ryzyka 

motocross 

ekstremalny 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

brak informacji 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

myślistwo 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wyłączenie ochrony 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

sztuki walki i sporty obronne 

ekstremalny 

amatorski 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

brak informacji 

brak informacji 

rekreacyjny 

brak informacji 

kolarstwo górskie 

ekstremalny 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

narciarstwo poza trasami 

brak informacji 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

jazda po muldach 

brak informacji 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

skoki akrobatyczne na nartach 

brak informacji 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

skoki narciarskie 

ekstremalny 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

Brak informacji 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

nurkowanie ze sprzętem specjalistycznym 

ekstremalny 

amatorski 

wysokiego ryzyka 

amatorski do 10 m., wysokiego ryzyka powyżej 10 m. 

amatorski 

wysokiego ryzyka 

nurkowanie do 30 m p.p.m. - rekreacyjny, powyżej 30 m. p.p.m - wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

canyoning 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

amatorski 

amatorski 

ekstremalny 

amatorski 

rafting 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

amatorski stopnia trudności WW1 i WW2, wysokiego ryzyka o poziomie trudności WW3-WW5 

amatorski 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

żeglarstwo oceaniczne 

ekstremalny 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

amatorski 

brak informacji 

rekreacyjny 

brak informacji 

baloniarstwo 

ekstremalny 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

bungee 

ekstremalny 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

BASE jumping 

ekstremalny 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

surfing 

amatorski 

amatorski 

wysokiego ryzyka 

amatorski 

amatorski 

wysokiego ryzyka 

rekreacyjny 

wysokiego ryzyka 

kitesurfing 

amatorski 

amatorski 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

amatorski 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

paralotniarstwo 

ekstremalny 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

spadochroniarstwo 

ekstremalny 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

rajdy samochodowe 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

bobsleje 

zimowy 

ekstremalny 

ekstremalny 

amatorski 

wysokiego ryzyka 

brak informacji 

zimowy 

brak informacji 

zorbing 

brak informacji 

amatorski 

brak informacji 

amatorski 

brak informacji 

brak informacji 

rekreacyjny 

brak informacji 

wyścigi konne 

ekstremalny 

amatorski 

wysokiego ryzyka 

amatorski 

brak informacji 

brak informacji 

brak informacji 

brak informacji 

szybownictwo 

ekstremalny 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

lotniarstwo 

ekstremalny 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

motolotniarstwo 

ekstremalny 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

heliskiing 

ekstremalny 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

heliboarding 

ekstremalny 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

pilotowanie samolotów silnikowych 

ekstremalny 

ekstremalny 

brak informacji 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

brak informacji 

wysokiego ryzyka 

alpinizm 

ekstremalny 

ekstremalny 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

wysokiego ryzyka 

ekstremalny 

wysokiego ryzyka 

trekking górski – wymaga rozszerzenia powyżej: 

5500 m n.p.m. 

5 000 m n.p.m. 

3 000 m n.p.m. 

3 500 m n.p.m. 

5 500 m n.p.m. 

5 500 m n.p.m. 

5

Jak to działa w praktyce: Julia z przyjaciółmi wybrała się na narty do Austrii. Wykupiła ubezpieczenie. Podczas pobytu na stoku, przewróciła się i złamała bark. Szpital wystawił rachunek na wysokość 10 000 euro. Ubezpieczyciel, w którym Julia wykupiła polisę odmówił pokrycia kosztów leczenia. Według jego warunków jazda na nartach należy do sportów wysokiego ryzyka, a kobieta nie wykupiła stosownego rozszerzenia ochrony.

Ubezpieczenie kosztów leczenia Covid-19

Obecnie większość ubezpieczycieli oferuje wsparcie w ramach kosztów leczenia także w przypadku zachorowania na koronawirusa. Towarzystwa pokrywają opłaty za wizyty lekarskie, hospitalizację i zakup leków do wysokości sumy gwarantowanej. W ramach takiego wsparcia można liczyć również na:

 • pokrycie kosztów kwarantanny i izolacji,
 • zorganizowanie pobytu dla rodzica w razie choroby dziecka,
 • organizację powrotu do kraju,
 • pokrycie kosztów testu.

Każdy ubezpieczyciel ma jednak w tym zakresie własne regulacje - warto się z nimi zapoznać przed zakupem polisy.

ubezpieczenie od COVID-19
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
1 000 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
5 000 zł
3,21 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: zwrot za odwołaną lub skróconą wycieczkępokrycie kosztów leczenia, izolacji (zakwaterowania i wyżywienia) oraz powrotu do domu w razie zachorowania na COVID-19pokrycie zobowiązań po szkodzie nawet do 1 mln zł
Signal Iduna
Koszty leczenia
90 357 zł
Ratownictwo
27 161 zł
Bagaż
-
3,84 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 15 000 złleczenie w razie zachorowania na COVID-19pokrycie kosztów testu zleconego przez lekarzaprzedłużony pobyt opiekuna w razie zachorowania dziecka
AXA Partners
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
7,70 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złleczenie w razie zachorowania na COVID-19pokrycie kosztu testu zleconego przez lekarzapokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testupokrycie kosztów kwarantanny
Proama
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
10,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 20 000 złleczenie w razie zachorowania na COVID-19pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnym zleconego przez lekarza lub placówkę medycznąprzedłużony pobyt z powodu zachorowania dzieckapokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
1 354 651 zł
Ratownictwo
451 550 zł
Bagaż
4 516 zł
19,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 45 155 złOC: 451 550 złleczenie w razie zachorowania na COVID-19pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnymprzedłużony pobyt z powodu zachorowania dzieckapokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testupokrycie kosztów kwarantanny
ubezpieczenie od COVID-19
Nationale-Nederlanden
3,21 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
1 000 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
5 000 zł
Dodatkowo: zwrot za odwołaną lub skróconą wycieczkępokrycie kosztów leczenia, izolacji (zakwaterowania i wyżywienia) oraz powrotu do domu w razie zachorowania na COVID-19pokrycie zobowiązań po szkodzie nawet do 1 mln zł
Signal Iduna
3,84 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
90 357 zł
Ratownictwo
27 161 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 15 000 złleczenie w razie zachorowania na COVID-19pokrycie kosztów testu zleconego przez lekarzaprzedłużony pobyt opiekuna w razie zachorowania dziecka
AXA Partners
7,70 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złleczenie w razie zachorowania na COVID-19pokrycie kosztu testu zleconego przez lekarzapokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testupokrycie kosztów kwarantanny
Proama
10,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 20 000 złleczenie w razie zachorowania na COVID-19pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnym zleconego przez lekarza lub placówkę medycznąprzedłużony pobyt z powodu zachorowania dzieckapokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu
Europa Ubezpieczenia
19,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
1 354 651 zł
Ratownictwo
451 550 zł
Bagaż
4 516 zł
Dodatkowo: NNW: 45 155 złOC: 451 550 złleczenie w razie zachorowania na COVID-19pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnymprzedłużony pobyt z powodu zachorowania dzieckapokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testupokrycie kosztów kwarantanny

Wyłączenia ochrony w ramach ubezpieczenia KL

Masz polisę z ubezpieczeniem kosztów leczenia i myślisz, że już nic Ci nie straszne? Niestety - ubezpieczyciele mają całe listy wyłączeń, czyli sytuacji, w których mają prawo, bez żadnych tłumaczeń i odwołań odmówić pokrycia kosztów leczenia. Przyjrzyjmy się, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie pokryje wydatków związanych z pomocą medyczną.

Wyłączenia medyczne:

Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia, jeśli:

 • nie poinformujesz centrum alarmowego o zdarzeniu (np. wypadku, kontuzji, problemach ze zdrowiem, wizycie u lekarza), trafieniu do szpitalu) w określonym czasie (np. w ciągu dwóch dni po zdarzeniu,

 • działasz niezgodnie z zaleceniami lekarza (np. nie zostałeś w łóżku, odmówiłeś przyjęcia leków czy operacji),

 • wypadek spowodowało celowe działanie ubezpieczonego lub jego bliskich prowadzące do problemów ze zdrowiem (np. wypadek, w którym złamałeś nogę spowodowała Twoja żona - chcieliście uzyskać odszkodowanie)

 • leczenie/udzielanie pomocy było spowodowane samobójstwem lub próbą samobójczą,

 • zaniedbasz zasady bezpieczeństwa, dopuścisz do rażącego zaniedbania swojego zdrowia (np. wskoczysz do wody “na główkę”, przebiegniesz przez ulicę w niedozwolonym miejscu)

 • leczenie jest spowodowane jest chorobą przewlekłą istniejącą przed podróżą, o ile polisa nie posiada rozszerzenia ochrony,

 • istniały przeciwwskazania do podróży (np. zły stan zdrowia),

 • aktywności sportowe lub zawodowe  nie zostały objęte dodatkowym rozszerzeniem,

 • będziesz brał udział w zakładach i wyścigach,

 • powodem leczenia są choroby przenoszone drogą płciową, AIDS i HIV,

 • powodem leczenia są nowotwory w fazie terminalnej,

 • podróżujesz w stanie po przeszczepieniu narządów lub ze wskazaniami do przeszczepu,

 • masz przewlekłą niewydolność nerek leczoną dializami,

 • chorujesz psychiczne oraz wymagasz leczenia psychoanalitycznego i psychoterapeutycznego,

 • były to operacje plastyczne lub zabiegi kosmetyczne,

 • korzystałeś z niestandardowych usług w szpitalach, np. używałeś odbiorników radiowych czy telewizyjnych,

 • leczyłeś się metodami niekonwencjonalnymi,

 • przebywałeś w , korzystałeś z fizykoterapii lub helioterapii,

 • kontynuujesz leczenie w Polsce,

 • wykonałeś badania zbędne w ocenie lekarza,

 • chorujesz na konwulsję lub epilepsję,

 • korzystałeś z innych metod leczenia, niezwiązanych z wypadkiem czy zachorowaniem,

 • leczenie przekroczyło zakres usług medycznych niezbędnych do przywrócenia stanu zdrowia.

Wyłączenia prawne:

Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia, jeśli:

 • brałeś udział w bójkach, chuligaństwie, działalności przestępczej, w działaniach wojennych, misjach pokojowych, aktach terrorystycznych lub aktywnie uczestniczyłeś w demonstracjach, strajkach, buntach,

 • nie posiadałeś odpowiednich i ważnych uprawnień, na przykład prawa jazdy danej kategorii czy uprawnień do nurkowania bez opieki instruktora,

 • nie posiadałeś szczepień ochronnych lub zabiegów profilaktycznych rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia przed podróżą zagraniczną w dane miejsce,

 • do zdarzenia doszło, gdy byłeś w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, jak również substancji psychotropowych lub leków o podobnym działaniu,

 • trafiłeś na odwyk związany z uzależnieniem,

 • postępowałeś niezgodnie z zaleceniami organów państwowych (np. nie dostosowałeś się do ostrzeżeń  wydawanych przez MSZ, które zalecało rezygnację z podróży do określonych państw lub regionów geograficznych.

Wyłączenia (lub ograniczenia) ochrony dotyczące sytuacji wyjątkowych:

Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia, jeśli:

 • istniało zagrożenie środowiska: skażenia, wybuchy, zanieczyszczenia – wszelkie katastrofy naturalne;

 • wybuchła pandemia i epidemia;

 • zdarzenia miały miejsce na skutek aktów terroru; wojny, działań wojennych i stanów wyjątkowych;

Inne wyłączenia, stosowane indywidualnie przez towarzystwa:

Ubezpieczyciel może nie pokryć kosztów leczenia, jeśli:

 • miałeś wypadek lotniczy;

 • osiągnąłeś określony wiek np. 70 lat i nie posiadasz rozszerzenia o choroby przewlekłe;

 • nie zwolniłeś swojego lekarza z tajemnicy lekarskiej na potrzeby centrum alarmowego,

 • podróżowałeś w miejsca ekstremalne, odległe geograficznie, odludne, niezamieszkałe – np. na pustynię, otwarte morze, obszary polarne.

PAMIĘTAJ! Wyłączenia te mogą się nieznacznie różnić, w zależności od zapisów w OWU konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak działa ubezpieczenie KL?

Stało się. Dopadły Cię problemy ze zdrowiem w czasie podróży, masz polisę, ale zupełnie nie wiesz co zrobić. Spokojnie - w pierwszej kolejności musisz skontaktować się z centrum alarmowym ubezpieczyciela. Zostaniesz poinstruowany, jak postąpić w danej sytuacji.

Jeśli nie będziesz w stanie zawiadomić ubezpieczyciela (np. straciłeś przytomność albo musiałeś szybko jechać do szpitala), to masz obowiązek powiadomić towarzystwo o zdarzeniu później i również wtedy otrzymasz informację, na jakiej zasadzie będą pokrywane koszty. Ubezpieczyciele wyróżniają rozliczenie:

 • bezgotówkowe – czyli towarzystwo kontaktuje się ze szpitalem czy placówką medyczną, pokrywając bezpośrednio wszystkie poniesione koszty, bez Twojego udziału,

 • gotówkowe – sam pokrywasz koszty leczenia z własnej kieszeni, zachowując faktury i rachunki, na których podstawie możesz ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków.

Ubezpiecz koszty leczenia

Choć na pierwszy rzut oka wybór odpowiedniego ubezpieczenia kosztów leczenia wydaje się nieco skomplikowany, to nie zajmuje  wiele czasu. Musisz tylko dopasować sumę gwarantowaną do wysokości kosztów leczenia w kraju, do którego wyjeżdżasz i sprawdzić, czy Twój stan zdrowia lub charakter podróży nie wymagają dodatkowych rozszerzeń.

Pamiętaj, że odpowiednio dobrana polisa zapewnia również ubezpieczenie NNW, OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenie bagażu. Porównaj ceny w naszym kalkulatorze i podróżuj bezpiecznie!

Wakacje zagraniczne
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Wiener
Koszty leczenia
90 465 zł
Ratownictwo
36 186 zł
Bagaż
-
39,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł
AXA Partners
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
54,88 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł17 sportów pandemia Covid-19
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
135 698 zł
Ratownictwo
22 616 zł
Bagaż
1 357 zł
63,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 13 570 zł10 sportówpandemia Covid-19
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
89,88 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 złOC: 50 000 zł49 sportówpandemia Covid-19
Wakacje zagraniczne
Wiener
39,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
90 465 zł
Ratownictwo
36 186 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł
AXA Partners
54,88 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł17 sportów pandemia Covid-19
Europa Ubezpieczenia
63,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
135 698 zł
Ratownictwo
22 616 zł
Bagaż
1 357 zł
Dodatkowo: NNW: 13 570 zł10 sportówpandemia Covid-19
Allianz
89,88 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 złOC: 50 000 zł49 sportówpandemia Covid-19

FAQ - najczęściej zadawane pytania

1. Ile kosztuje KL? 

Zazwyczaj suma gwarantowana kosztów leczenia oscyluje od 10 000 euro do 40 000 000 zł. Każdy sam może wybrać kwotę, do jakiej będą pokrywane opłaty medyczne za granicą. 

2. Co to są koszty leczenia? 

Są to wszystkie wydatki ponoszone na leczenie za granicą. Dotyczą opłat związanych z pobytem w szpitalu, wizytami lekarskimi, zakupem leków, badaniami, operacjami czy zakupem środków medycznych. 

3. Ile kosztuje wezwanie karetki w Stanach Zjednoczonych? 

Taka usługa polegająca na wezwaniu karetki i udzieleniu pierwszej pomocy może kosztować nawet 20 000 dolarów. Ostateczna cena zależy jednak od szpitala czy przychodni, która działa w danym mieście.

4. Czy NNW pokrywa koszty leczenia? 

Nie. Ubezpieczenie NNW zapewnia odszkodowanie w razie następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli ubezpieczony poniósł uszczerbek na zdrowiu, to otrzyma rekompensatę za stratę i ból. Kwotę tę może przeznaczyć na koszty leczenia prywatnego czy rehabilitacji.

Co warto wiedzieć?

 1. Koszty leczenia to najważniejszy element ubezpieczenia.
 2. Na terenie Europy suma gwarantowana kosztów leczenia powinna wynosić przynajmniej 30 000 euro.
 3. Poza naszym kontynentem ta kwota nie może być mniejsza niż 50 000 euro.
 4. Ubezpieczenie KL można rozszerzyć o choroby przewlekłe czy uprawianie sportów.
Oceń stronę
4,32