Wzrost cen polis komunikacyjnych ograniczył możliwości finansowe wielu kierowców. W związku z tym coraz popularniejszy staje się zakup ubezpieczenia na raty. Na tę potrzebę odpowiada zorganizowana przez Inbank „TURBOPROMOCJA”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Kupno polisy na raty jest możliwe na dwa sposoby. Pierwszy to rozłożenie kwoty ubezpieczenia w towarzystwie, w którym następuje zakup polisy. Niestety w dalszym ciągu nie wszystkie podmioty oferują taką możliwość. Drugą metodą jest zaciągnięcie bankowego kredytu gotówkowego i opłacenie polisy w całości, a następnie comiesięczne spłacanie rat kredytowych. Na takim właśnie modelu opiera się prezentowana poniżej propozycja.

Warunki uczestnictwa w promocji

Akcja specjalna Inbanku skierowana jest do osób fizycznych, które w okresie od 01 do 31 marca 2018 roku zawarły z bankiem umowę kredytu na podstawie wniosku złożonego za pośrednictwem serwisu Rankomat. Aby sięgnąć po premię w wysokości 50 zł należy dodatkowo spełnić dwa poniższe warunki:

  • nie odstępować od zawartej umowy kredytu,
  • opłacić w terminie pierwszą ratę kredytu.

Jak widać oczekiwania organizatora akcji nie są wygórowane i ograniczają się do standardowych obowiązków wynikających z zawartej umowy kredytowej. Nie ma tu konieczności wywiązywania się z wieloetapowych warunków czy korzystania z dodatkowych produktów banku.

Przekazanie nagrody

Osoby, które wywiązały się z postawionych przez organizatora wymogów, otrzymają nagrodę w formie przelewu na rachunek. Ten sam, na który wypłacony został wcześniej kredyt. Warto zaznaczyć, że każdy z uczestników promocji może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę za pierwszą zawartą z bankiem umowę. Premia wypłacana będzie w dwóch turach:

  • do 15.05.2018 r. bank wypłaci bonus klientom, którzy swoją umowę o kredyt zawarli do 15.03.2018 r.
  • do 30.05.2018 r. bonus trafi do osób, które umowy kredytowe zawarli w okresie od 16.03.2018 r. do 31.03.2018 r.

Kwota nagrody podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Każdy z uczestników może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w akcji bez podawania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów.

Szczegółowy regulamin „TURBOPROMOCJI” znajduje się w tym miejscu.

50 złotych bonusu - czy to dużo?

Na pierwszy rzut oka kwota bonusu może nie wydawać się wysoka. Jeśli jednak zestawimy ją z kosztem polisy rozłożonej na raty za pośrednictwem „Raty Rankomat”, okazuje się, że „symboliczne” 50 zł może istotnie zmniejszyć całkowity koszt zaciągniętego zobowiązania. I to niemal o 50 procent.

Posłużmy się przykładem 38-letniego mieszkańca Warszawy posiadającego 60 proc. zniżek, który zainteresowany jest zakupem polisy OC na Fiata Pandę (1,2 benzyna, rok produkcji 2015). Dla przyjętych parametrów najlepszą ofertą dysponuje towarzystwo ubezpieczeniowe LINK4 proponując roczną stawkę w wysokości 585 zł. Rozkładając tę kwotę na 12 rat po 58 zł każda (kredyt) klient odda do banku 690 zł, czyli o 105 zł więcej niż przy płatności jednorazowej. Zmniejszenie dodatkowego obciążenia o 50 zł (ze 105 zł do 55 zł) spowoduje, że koszt zaciągniętego kredytu spadnie o 47 procent.

Oczywiście nieco mniejsze oszczędności uzyskamy rozkładając na raty ubezpieczenie opiewające na wyższą kwotę. Przy wartości polisy OC/AC 1317 zł na Audi A4 z 2010 roku, koszt kredytu zmniejszy się o 21 procent, co w dalszym ciągu jest wielkością wartą uwagi. Szczegółowe wyliczenia zaprezentowaliśmy w poniższej tabeli:

Wpływ otrzymanego bonusu na koszt zaciąganego kredytu

Zakup polisy OC, samochód: Fiat Panda 1,2 benzyna z 2015 roku, kierowca: 38-letni mężczyzna mieszkający w Warszawie posiadający 60 proc. zniżek

Zakup polisy OC/AC, samochód: AUDI A4 2,0 TDI z 2010 roku, kierowca: 58-letnia kobieta mieszkająca w Krakowie posiadająca 60 proc. zniżek

Wartość kupowanej polisy

585 zł1317 zł

Rata kredytu

58 zł130 zł

Całkowita kwota do spłaty

690 zł1554 zł

Koszt kredytu

105 zł237 zł

Wysokość bonusu

50 zł50 zł

Procentowy spadek kosztu kredytu po otrzymaniu bonusu

47%21%

źródło: wyliczenia własne na podstawie rankomat.pl

Naszym zdaniem

Warunki stawiane przed uczestnikami akcji są wyjątkowo proste i ograniczają się do opłacenia zakupionego ubezpieczenia i uregulowania w terminie pierwszej raty kredytu. Proponowana premia w ujęciu nominalnym może sprawiać wrażenie niewysokiej. Obraz ten ulega jednak zmianie, kiedy przypatrzymy się relacji kwoty bonusu do oczekiwań stawianych przed uczestnikami. Brak skomplikowanych i rozciągniętych w czasie wymogów sprawia, że „TURBOPROMOCJI” należy się duży plus.