Kierowcy, którym przydarzy się szkoda drogowa, często napotykają wiele problemów w procesie jej likwidacji. Termin wypłaty odszkodowania może przeciągać się w czasie, a w niektórych sytuacjach w ogóle może do niego nie dojść.

Najczęstszy problem w procesie likwidacji szkody dotyczy przedłużającego się terminu likwidacji szkody, a tym samym wypłaty odszkodowania. Zdarzają się też całkowite odmowy przyznania świadczenia lub ustalenie jego zaniżonej wysokości.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

  • Ceny OC w 3 minuty
  • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
  • Pomoc 200 agentów

Prawa właściciela pojazdu

Może się zdarzyć, że w procesie likwidacji szkody towarzystwo ubezpieczeniowe bezzasadnie przedłuża termin likwidacji szkody określony w warunkach ubezpieczenia, a kontakty z jej likwidatorem nie zmierzają do pomyślnego rozwiązania. Inną prawdopodobną sytuacją jest niesłusznie zaniżona wartość przyznanego odszkodowania. W takich sytuacjach ubezpieczony ma prawo złożyć skargę do wyższej instancji towarzystwa, Rzecznika Finansowego lub wystosować pozew do sądu i walczyć o należne odszkodowanie. W pierwszej kolejności należy jednak dążyć do porozumienia z ubezpieczycielem i wykorzystać wszystkie pozasądowe możliwości wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), czy postanowieniach przekazywanych przez towarzystwo.

Porada eksperta

Jeśli nie uda się wypracować kompromisu z ubezpieczycielem, warto skorzystać z porady profesjonalnego pośrednika, czy adwokata, który pokieruje procesem likwidacji szkody. Doradzi on jak postępować, aby nie wydłużyć procesu likwidacji szkody lub żeby zakład ubezpieczeń nie odmówił lub dodatkowo nie obniżył kwoty odszkodowania.

Odmowa wypłaty odszkodowania

Zakład ubezpieczeń, jeśli znajdzie możliwość odmowy wypłaty odszkodowania, na pewno ją wykorzysta. Należy więc przestrzegać warunków zgłoszenia szkody opisanych w OWU, by nie stawiać się z góry na przegranej pozycji. Zdarzają się przypadki, że towarzystwo ubezpieczeniowe uchyla się od wypłaty odszkodowania, zwracając uwagę na nasze niedbalstwo czy też niestaranność. Z powodu nieprecyzyjności tych sformułowań bardzo często dochodzi do sporów pomiędzy stronami.

Zawsze warto walczyć o swoje, choćby odszkodowanie miało być obniżone, a sprawa miałaby się zakończyć w sądzie. Prawdopodobieństwo naszej wygranej wcale nie jest małe więc może warto spróbować.