Amortyzacja części - zużywanie się części pojazdu. Współczynnik amortyzacji wynika z wieku samochodu oraz jego zużycia. Towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają amortyzację przy wyliczeniu wartości szkód i wycenie odszkodowania w zakresie części zamiennych.  Po wystąpieniu szkody, ubezpieczyciel potrąca zwykle określony w umowie procent od wartości części nowych. Im starszy pojazd, tym większe potrącenie amortyzacyjne i pomniejszenie kwoty odszkodowania.

W niektórych towarzystwach amortyzację można wykupić, co oznacza, że ubezpieczyciel nie zastosuje współczynnika amortyzacyjnego, a klient będzie mógł naprawić samochód używając nowych podzespołów bez potrącenia.