Automatyczne wznowienie - przedłużenie trwania ubezpieczenia OC. Jeśli właściciel pojazdu nie wypowie umowy OC, polisa zostanie przedłużona na kolejny rok. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2012 roku wprowadziła jednak zapisy, na mocy których automatycznie wznowioną polisę, można wypowiedzieć, dokumentując zakup ubezpieczenia w innym towarzystwie. Dodatkowo, ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować o dacie startu i wysokości składki nowej polisy na 14 dni przed jej rozpoczęciem w formie pisemnej bądź elektronicznej. Ubezpieczenie OC zbywcy pojazdu nie zostaje automatycznie przedłużone.