Dobrowolne ubezpieczenia - ubezpieczenie, które klient zawiera z własnej woli. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej, wprowadza podział ubezpieczeń na obowiązkowe i dobrowolne. Grupa ubezpieczeń dobrowolnych obejmuje różne rodzaje ryzyk. Wszystkie sę natomiast połączone zasadą swobody umowy. Ogólnie przyjęty podział wyróżnia następujące grupy ubezpieczeń dobrowolnych: 

  • ogniowe i inne z nimi związane,
  • kradzieżowe,
  • techniczne,
  • transportowe,
  • rolne,
  • OC i ochrony prawnej,
  • finansowe,
  • wypadkowe i chorobowe,
  • inne.