Obowiązkowe ubezpieczenia - ubezpieczenia, których obowiązek posiadania regulowany jest ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Brak ubezpieczenia obowiązkowego skutkuje finansowymi konsekwencjami.  Do ubezpieczeń obowiązkowych należą:

Zapisy ustawy określają wyłączenia odpowiedzialności, sposób wypowiedzenia umowy, zwrot składki za niewykorzystany okres czy wysokość sum gwarancyjnych.