CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/polskie-biuro-ubezpieczycieli-komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) - organizacja, która zrzesza zakłady ubezpieczeń, posiadające w swojej ofercie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na terytorium Polski i odpowiadające za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonych pojazdów. 

Do głównych zadań PBUK należą:

  • współpraca ze swoimi odpowiednikami z innych państw,
  • organizowanie lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowanych przez obcokrajowców na terytorium Polski,
  • prowadzenie ubezpieczeń Zielonej Karty i ubezpieczeń granicznych.