Pomieszczenie przynależne - w odniesieniu do ubezpieczonego mieszkania to osobna przestrzeń zamknięta znajdująca się w obrębie tego samego budynku wielorodzinnego (piwnica, komórka, strych, garaż) użytkowana przez ubezpieczonego. W odniesieniu do ubezpieczonego domu to osobna przestrzeń zamknięta bez połączenia z częścią mieszkalną budynku.

W pomieszczeniu przynależnym polisa mieszkaniowa może finansowo chronić wyposażenie i stałe elementy na wypadek kradzieży z włamaniem.

Wyjątkiem są określone przedmioty, np. sprzęt RTV i AGD, gotówka, karty płatnicze, papiery wartościowe, odzież futrzana i skórzana, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, antyki, broń wszelkiego rodzaju wraz z oprzyrządowaniem, biżuteria, wyroby ze złota, srebra, innych metali lub kamieni szlachetnych, monety złote lub srebrne, metale szlachetne w złomie lub sztabach, niestanowiące wyrobu użytkowego, nieoprawione kamienie szlachetne lub syntetyczne.