CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/pomieszczenie-przynalezne

Pomieszczenie przynależne - w odniesieniu do ubezpieczonego mieszkania to osobna przestrzeń zamknięta znajdująca się w obrębie tego samego budynku wielorodzinnego (piwnica, komórka, strych, garaż) użytkowana przez ubezpieczonego. W odniesieniu do ubezpieczonego domu to osobna przestrzeń zamknięta bez połączenia z częścią mieszkalną budynku.