Powódź - bezpośrednie zalanie obszaru, na którym znajduje się ubezpieczona nieruchomość. Za źródło powodzi uznawane jest podniesienie poziomu wody w rzekach oraz naturalnych bądź sztucznych zbiornikach wodnych (jezioro, staw, zalew) w wyniku:

  • nadmiernych opadów atmosferycznych,
  • topnienia kry lodowej,
  • spływu wód po zboczach na terenach górzystych.

Powódź najczęściej występuje jako zdarzenie losowe możliwe do wykupienia w formie rozszerzenia zakresu polisy.