Szkoda osobowa - szkoda w postaci utraty zdrowia, uszkodzenia ciała, śmierci lub utraconych korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszczerbku na zdrowiu. Szkoda powstała w wyniku zdarzenia uwzględnionego w umowie ubezpieczenia uprawnia poszkodowanego do ubiegania się o wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienie.