Ubezpieczenie mieszane - inne nazwy: ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe, ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne - rodzaj ubezpieczenia na życie, w którym tylko część wpłacanej składki obejmuje ochronę ubezpieczonego. W innych wariantach składka jest gromadzona na koncie polisowym i wypłacana po określonym w umowie czasie lub inwestowana, pozwalając ubezpieczonemu osiągnąć dodatkową korzyść finansową.

Ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe to głównie 2 produkty:

  • polisa na życie i dożycie,
  • polisa posagowa dla dziecka.

Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne opiera się na ryzyku finansowym związanym z inwestowaniem w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy.