Ubezpieczenie na życie i dożycie - rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia na życie o charakterze mieszanym.

Wpłacana składka jest dzielona na:

  • część ochronną,
  • część oszczędnościową.

Gromadzone na koncie polisowym środki pieniężne zostają wypłacane ubezpieczonemu z chwilą zakończenia umowy. To przykład ubezpieczenia długoterminowego - czas trwania wynosi od 5 do nawet 25 lat lub do wieku ubezpieczonego wskazanego w umowie. Środki uzyskane z polisy mogą służyć jako dodatkowy kapitał na emeryturę.