Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - instytucja zabezpieczająca interesy wszystkich ubezpieczonych osób. Do Funduszu przynależą krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, wykonujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników. UFG działa zgodnie z przepisami ustawy z 22 maja 2003 roku (z późniejszymi zmianami) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. UFG zajmuje się również kontrolą i nakładaniem kar na nieubezpieczonych.