CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/uprawniony

Uprawniony - inaczej uposażony lub beneficjent – osoba fizyczna, wskazana w umowie, której przysługuje świadczenie z polisy na życie. Uprawnionym do otrzymania kwoty odszkodowawczej może być dowolna osoba bez względu na stopień pokrewieństwa.