CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/wykup-polisy

Wykup polisy - część składek zwracana ubezpieczonemu w momencie, gdy ten rezygnuje polisy przed terminem zakończenia umowy. Wykup polisy w zależności od towarzystwa ubezpieczeń jest możliwy po określonym czasie od zawarcia umowy polisowej, np. 3 latach.

Termin ten ma zastosowanie w polisach oszczędnościowych, gdzie pieniądze ze składek są gromadzone na specjalnym koncie polisowym.