Zalanie - wydostanie się i przenikanie wody (a także pary i innej cieczy) na skutek awarii lub uszkodzenia przewodów lub z innej przyczyny naturalnej bądź spowodowanej działalnością człowieka:

  • pęknięcie akwarium,
  • opad atmosferyczny,
  • topnienie śniegu lub lodu,
  • przerwa w dostawie prądu.

Zalanie należy do zdarzeń losowych i w zależności od OWU stanowi część umowy podstawowej, ale i występuje jako osobne rozszerzenie.