Nasi Klienci oceniają You Can Drive na
4,36
Zostaw opinię

Oprócz ofert ubezpieczeń komunikacyjnych, You Can Drive posiada ciekawą propozycję dla osób wybierających się w podróż. Bez znaczenia jest cel wyjazdu, ponieważ ubezpieczyciel zapewnia ochronę zarówno podczas wakacji w kraju, jak i za granicą.

Porównaj ceny ubezpieczenia podróżnego »

You Can Drive opracowało kilka możliwości wyjazdu, jednak w skrócie można je podzielić na 2 podstawowe warianty. Wybierz najbardziej optymalny dla siebie.

Podróż po Polsce

Wariant ten obejmuje ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków, których może doznać osoba ubezpieczona podczas wypoczynku oraz assistance, obejmujący powiadomienie bliskich w razie wypadku, organizację i pokrycie kosztów wynajęcia, wyżywienia i podróży kierowcy, gdy osoba ubezpieczona nie będzie w stanie samodzielnie wrócić do domu, a także możliwość skorzystania z infolinii, na której udzielane są informacje odnośnie placówek medycznych.

Poznaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia podróży na terytorium Polski

Podróże zagraniczne

Do oferty zagranicznej można zaliczyć wyjazdy na terytorium Europy, Świata z wyłączeniem USA i Kanady oraz Świata włączając w to Państwa USA i Kanady. W tym przypadku zakres jest dużo bardziej rozszerzony. Osoba ubezpieczona posiada ochronę w zakresie kosztów leczenia, obejmujących badania i zabiegi, dojazdy lekarza, pobyt w zagranicznym szpitalu, czy też zakup leków i środków opatrunkowych. Zapewniony jest również transport medyczny do Polski lub kraju stałego zamieszkania. Wariant ten posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz usługi assistance, które w tym przypadku obejmują powiadomienie bliskich o wypadku, wymianę informacji między lekarzem leczącym, a lekarzami sprawującymi opiekę, udzielenie informacji o postępowaniu w przypadku kradzieży, zaginięcia lub zniszczenia dokumentów oraz o placówkach medycznych w miejscu wystąpienia zdarzenia. Sprawdź Ogólne Warunki Ubezpieczenia podróży zagranicznej