Firmy ubezpieczeniowe stosując system bonus-malus (BM) dzielą kierowców wg. klas taryfowych, gdzie każda klasa ma własny rabat lub dopłatę, która jest stosowana względem składki podstawowej.

Dzięki temu systemowi zakład ubezpieczeń określa indywidualną historię szkodowości każdego kierowcy. Zasady stosowania systemu BM nie są określone przez ustawodawcę dlatego każdy ubezpieczyciel stosuje własną tabelę premii i kar.

Zazwyczaj zaczynając swoją przygodę z ubezpieczaniem pojazdów płacimy pełną podstawową składkę za ubezpieczenie, czyli współczynnik BM wynosi 0%.
Każde kolejne 12 miesięcy bez szkody nasz ubezpieczyciel premiuje zazwyczaj zniżką -10%, natomiast za każdą szkodę z naszej winy jesteśmy karani przez zakład ubezpieczeń zwyżką +10%.
Za szkodę przyjmuje się sytuację, w której ubezpieczyciel podjął się usunięcia szkody, czyli wypłacił odszkodowanie.

Wysokość przyznawanych zniżek i zwyżek zależy wyłącznie od ubezpieczyciela co może oznaczać, że spowodowanie szkody z naszej winy może nas kosztować więcej, np.: utratę jednorazowo 20% zniżki.
Maksymalne zniżki lub zwyżki jakie możemy zgromadzić wynoszą 60% względem składki podstawowej.

Należy pamiętać, że system BM jest przypisany do właściciela auta. Oznacza to, że zgromadzone zniżki lub zwyżki możemy „przenieść” do innego towarzystwa ubezpieczeń na podstawie dokumentu, o fachowej nazwie ZOPUK.
ZOPUK to zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego.

Na takim zaświadczeniu nie widnieje klasa taryfowa, czyli faktyczna zniżka wykazana w procentach, a jedynie okres (ze szkodą lub bez),podczas którego ubezpieczaliśmy dany pojazd. Jak wcześniej wspomniano, każdy ubezpieczyciel indywidualnie kalkuluje wysokość BM na podstawie w/w dokumentu.

Ważne

Pamiętaj, że szkody wypłacane z ubezpieczenia OC nie wpływają na zniżki w AC i odwrotnie, ponieważ są to niezależne od siebie ubezpieczenia.