Bonus Malus (BM) - system odnoszący się do historii szkodowości kierowcy, pozwalający na przypisanie go do danej klasy taryfowej, a następnie wyliczenie składki ubezpieczenia. Zasady stosowania systemu bonus-malus nie są określone przez ustawodawcę, dlatego każdy ubezpieczyciel stosuje własną tabelę. Za każdy rok bezszkodowej jazdy, kierowca premiowany jest zniżką (najczęściej -10%). Każda szkoda na koncie kierowcy to zwyżka (z reguły +10%). Wysokość przyznawanych zniżek i zwyżek zależy od konkretnego towarzystwa. Nawet jeśli Twoje dotychczasowe towarzystwo stosuje metodę -10% za każdy bezszkodowy rok, po zmianie ubezpieczyciela procentowy bonus zostanie przeliczony według nowej tabeli.