Poważne zachorowanie - jedno z ryzyk dodatkowych występujących w umowie ubezpieczenia na życie. Termin ten stosuje się do określenia od kilku do kilkudziesięciu schorzeń, m.in.:

  • zawał serca,
  • nowotwór,
  • rozległe oparzenie,
  • udar mózgu.

Ubezpieczony ma zapewnione wsparcie finansowe w razie postawienia diagnozy lekarskiej. Wypłata środków z polisy umożliwia ubezpieczonemu pokrycie kosztów leczenia lub zrekompensować część utraconych dochodów spowodowanych przerwą w wykonywaniu pracy zarobkowej.