Zakres terytorialny ubezpieczenia- terytorium, na którym respektowane jest dane ubezpieczenie. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zakres terytorialny obejmuje wszystkie państwa, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (m.in. wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej).

W przypadku ubezpieczeń dodatkowych (np. autocasco lub assistance) ubezpieczający sam może wybrać odpowiadający mu zakres terytorialny polisy.