Assistance - dobrowolne ubezpieczenie, zapewniające ubezpieczonemu określony rodzaj pomocy – serwisową, medyczną, informacyjną. Obszary, które może obejmować polisa to transport samochodowy, podróże, zdrowie, dom, rodzina. Zakres ubezpieczenia w każdym towarzystwie może być inny i określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Likwidacja szkody lub pomoc udzielona przez ubezpieczyciela w zakresie działania polisy assistance, nie ma wpływu na zniżki za bezszkodową jazdę w ramach ubezpieczeń OC i AC.