Podstawowe ubezpieczenie na życie gwarantuje wypłatę świadczenia twoim bliskim, w przypadku twojej śmierci. Jeżeli dodatkowo chcesz zainwestować w swoją przyszłość, możesz odpowiednio poszerzyć zakres ochrony.

Każdą polisę na życie możesz rozszerzyć o dodatkowe elementy, zwiększając zakres ochrony, podnosząc wysokość odszkodowania lub inwestując część składek. Wiąże się to oczywiście z wyższą opłatą. Najpierw powinieneś więc zastanowić się, co ma zawierać twoje idealne ubezpieczenie życiowe.

Ubezpieczenie na życie - co za dodatkową opłatą?

Podstawowy zakres ochrony czasami nie wystarczy, by zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczną finansowo przyszłość. Zastanów się np. czy posiadasz wystarczające środki na wypadek utraty pracy, poważnej choroby lub trwałego inwalidztwa.

Jeśli bierzesz pod uwagę rozszerzenie ubezpieczenia, sprawdź co w standardzie oferuje twój ubezpieczyciel. Następnie dopytaj o interesujące cię, dodatkowe warianty ochrony.

W zdecydowanej większości towarzystw będziesz mógł otrzymać:

  • Dodatkowe środki finansowe w przypadku leczenia specjalistycznego, przy czym wysokość świadczeń dodatkowych może wynosić nawet 100 proc. sumy ubezpieczenia;
  • Zakres poszerzony o dodatkowe choroby (np. nowotwór), powikłania powypadkowe lub inne zdarzenia losowe, nie objęte standardową ochroną;
  • Zwiększoną sumę ubezpieczenia, na przykład tylko w przypadku NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków);
  • Ubezpieczenie z produktem łączonym, np. lokatą i częściowym zwrotem wpłaconego kapitału (zainwestowane środki należą cały czas do ciebie, towarzystwo tylko nimi obraca);
  • Rozszerzenie o ochronę dodatkowych osób, np. najbliższych członków rodziny (dotyczy nie tylko małżeństw, ale także związków partnerskich);
  • Gwarancję niezmienności sumy gwarancyjnej;
  • Dodatkowe świadczenie w przypadku zgonu małżonka lub dziecka.

Ubezpieczenie wysokiego ryzyka

Często podróżujesz? Posiadasz niebezpieczne hobby? Uprawiasz sporty ekstremalne? A może wykonujesz zawód podwyższonego ryzyka? Podstawowy pakiet ubezpieczenia na życie może nie obejmować ważnych dla ciebie obszarów lub posiadać wykluczenia od ochrony. W niektórych towarzystwach możesz niestety mieć trudności z objęciem ochroną ważnych dla Ciebie obszarów. Ubezpieczyciel może również zaproponować ci dodatkową ochronę w bardzo wysokiej cenie. Nie rezygnuj jednak z poszerzenia zakresu ochrony lub sumy ubezpieczenia. Porównaj oferty ubezpieczenia na życie jak największej grupy towarzystw i wybierz tę, która najbardziej będzie odpowiadać twoim potrzebom.