CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/kwota-wykupu

Kwota wykupu - suma wypłacona osobie ubezpieczonej w momencie rezygnacji z terminowego ubezpieczenia na życie. W zależności od rodzaju polisy kwota wykupu jest:

  • gwarantowana – w ubezpieczeniu na życie i dożycie,
  • niegwarantowana – w ubezpieczeniu ochronno-inwestycyjnym (ze względu na ryzyko inwestycyjne).

Szczegółowe informacje o kwocie wykupu znajdują się w dokumencie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.